Witaj niezalogowany | zaloguj się | załóż darmowe konto

Regulamin obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014

Wersja obowiązująca od dnia 08.12.2014r

Usługi poligraficzne udostępnione w ramach serwisu Alboom.pl realizowane są przez firmę Alboom Sp. z o.o. z siedzibą ul. Puławska 233 lok B5, 02-715 Warszawa, wpisaną w dniu 22 października 2009 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego W-wy w Warszawie, XII wydział gospodarczy KRS pod numerem 0000339842.

Definicje

 • Drukarnia – Firma Alboom Sp. z o.o.
 • Serwis – Serwis Alboom.pl, realizowany przez Drukarnię.
 • Użytkownik – Osoba korzystająca z usług Drukarni za pośrednictwem Serwisu.
 • Projekt – Udostępniony w Serwisie projekt graficzny pracy, który może być uzupełniony przez Użytkownika o elementy tekstowe, graficzne, kolorystyczne.
 • Praca – Praca wydrukowana według wskazanego Projektu oraz danych dodatkowych i Plików wymaganych przez ten Projekt w formacie i na papierze specyficznym dla Projektu, wykończona introligatorsko (gilotyna, bigowanie, szycie, …) zgodnie ze specyfiką projektu.

Postanowienia ogólne

Warunki Regulaminu określają w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Użytkownika, Serwisu dotyczące usług świadczonych przez Drukarnię za pośrednictwem Serwisu.

Usługi polegają na wykonywaniu zleceń poligraficznych (druk plus introligatornia) według Projektów udostępnionych w Serwisie oraz dodatkowych danych dostarczonych za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika. Dodatkowe dane, o których mowa mogą zawierać:

 • Teksty do umieszczenia na drukowanych pracach zgodnie z wybranym przez Użytkownika projektem.
 • Kolory elementów drukowanych prac zgodnie z wybranym przez Użytkownika projektem.
 • Pliki zawierające elementy graficzne (np. zdjęcia) do umieszczenia na drukowanych pracach zgodnie z projektem wybranym przez użytkownika.

Rodzaj papieru, na którym drukowana jest praca określony jest przez projekt wskazany przez Użytkownika. Jeśli dany Projekt to umożliwia Praca jest drukowana na jednym z papierów dostępnych dla tego Projektu, wskazanych przez Użytkownika w zamówieniu.

Przesłanie prawidłowo wypełnionego zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Użytkownikiem a Drukarnią.

Nie stosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Użytkownika, jako nie podlegającego realizacji.

Zamówienie i jego realizacja

Zamówienie wykonania usługi polega na wypełnieniu wskazanych pól formularza i akceptacji zlecenia poprzez naciśnięcie przycisku „ZAMÓW”. Po przesłaniu zlecenia Użytkownik otrzyma list elektroniczny (e-mail) potwierdzający złożenie Zamówienia wraz z wyszczególnieniem wszystkich jego elementów.

Drukarnia może uznać, że przesłane zamówienie podlega dodatkowemu potwierdzeniu. W takim przypadku Drukarnia będzie się kontaktować z Użytkownikiem telefonicznie, poprzez wiadomość SMS lub za pośrednictwem email, w celu potwierdzenia złożenia zamówienia i ew. przekazania dodatkowych informacji dotyczących jego realizacji.

Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jej podpisu.

Ceny

Cena realizacji zamówienia jest uzależniona od rodzaju wybranego Projektu oraz usług dodatkowych:

Foto książki

Liczba stron Mały
21×14 cm
Kwadrat
21×21 cm
Duży
21×26 zł
do 40 50 zł 75 zł 80 zł
41-80 65 zł 100 zł 110 zł
81-120 80 zł 125 zł 140 zł
121-160 95 zł 150zł 170 zł
161-200 110 zł 175 zł 200 zł

Kalendarze biurkowe

biurkowy 12 miesięcy
22×10 cm
biurkowy 53 tygodnie
22x10cm
biurkowy 12 miesięcy
30×14 cm
biurkowy 53 tygodnie
30×14 cm
25 zł 45 zł 35 zł 75 zł

Kalendarze wiszące

wiszący A4
12 miesięcy
wiszący A3
12 miesięcy
36 zł 59 zł

Zeszyty szkolne

Zeszyt A5 16 kartkowy Zeszyt A5 32 kartkowy Zeszyt A5 60 kartkowy
7,10 zł 8,10 zł 10 zł

Dostawa

Poczta Polska – priorytet Przesyłka kurierska Przesyłka kurierska pobraniowa
10 zł 13 zł 26 zł

Koszt wysyłki nie zwiększa się wraz z ilością zamówionych produktów. Podane ceny dotyczą kosztu wysyłki zamówień wysyłanych w jednej paczce pod jeden adres.

Wysyłka gratis

W przypadku jeśli wartość zamówień wysyłanych w jednej paczce pod jeden adres przekroczy 200zł (bez kosztów wysyłki) wysyłka jest darmowa.

Podane ceny są cenami brutto zawierają VAT

Płatność

Wybór sposobu płatności dokonywany jest przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

Zapłata za wykonaną usługę następuje:

 • Przelewem – Użytkownik płaci po złożeniu zamówienia. Przelew możesz zrobić przez internet, w banku lub na poczcie. Numer konta przesyłany jest w mailu, potwierdzającym przyjęcie zamówienia.
 • On-line – Użytkownik płaci po złożeniu zamówienia. Możliwa jest płatność kartą kredytową lub przy użyciu konta PayPal.
 • Przy odbiorze osobistym – gotówka lub karta płatniczą przy odbiorze osobistym. Odbiór własny w naszym biurze w Warszawie, ul. Puławska 233 lok B5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 21:00.

Zakupione produkty zostaną wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto. O wysłaniu przesyłki poinformujemy użytkownika osobnym mailem.

Czas realizacji i dostawy

Zarówno czas realizacji zamówienia, jak i czas dostawy, podajemy, licząc tylko dni robocze.

 • Kalendarze i terminarze są drukowane w dni robocze w ciągu 24 godzin od zatwierdzenia projektu i wpłynięcia zapłaty na nasz rachunek. Po wpłynięciu pieniędzy lub otrzymaniu informacji o płatności przy odbiorze rozpoczynamy produkcję. Na drugi dzień są gotowe do odbioru lub wysyłki.
 • Kalendarze jednoplanszowe 70na50cm i 100na70cm drukowane są w dni robocze w ciągu 48 godzin od zatwierdzenia projektu i wpłynięcia zapłaty na nasz rachunek. Po wpłynięciu pieniędzy lub otrzymaniu informacji o płatności przy odbiorze – rozpoczynamy produkcję. Po dwóch dniach kalendarze są gotowe do odbioru lub wysyłki.
 • Zeszyty szkolne są drukowane w dni robocze w ciągu 24 godzin od zatwierdzenia projektu i wpłynięcia zapłaty na nasz rachunek. Po wpłynięciu pieniędzy lub otrzymaniu informacji o płatności przy odbiorze rozpoczynamy produkcję. Na drugi dzień są gotowe do odbioru lub wysyłki.
 • Plakaty są drukowane w dni robocze w ciągu 24 godzin od zatwierdzenia projektu i wpłynięcia zapłaty na nasz rachunek. Po wpłynięciu pieniędzy lub otrzymaniu informacji o płatności przy odbiorze rozpoczynamy produkcję. Na drugi dzień są gotowe do odbioru lub wysyłki.
 • Fotoobrazy są drukowane w dni robocze w ciągu 3 dni roboczych od zatwierdzenia projektu i wpłynięcia zapłaty na nasz rachunek. Po wpłynięciu pieniędzy lub otrzymaniu informacji o płatności przy odbiorze rozpoczynamy produkcję. Na drugi dzień są gotowe do odbioru lub wysyłki.
 • Fotoksiążki są drukowana w dni robocze w ciągu 48 godzin od zatwierdzenia projektu i wpłynięcia zapłaty na nasz rachunek. Po wpłynięciu pieniędzy lub otrzymaniu informacji o płatności przy odbiorze rozpoczynamy produkcję produkcję. Po dwóch dniach jest gotowa do odbioru lub wysyłki.

Przesyłki na terenie kraju są dostarczane przez Pocztę Polską w ciągu deklarowanych 1-2 dni roboczych przesyłką priorytetową lub przesyłkami kurierskimi w ciągu 1 do 2  dni roboczych od dnia wysłania z drukarni.

Warunki techniczne

W trakcie edycji zamówienia Użytkownik może korzystać z podglądu Pracy według wybranego projektu i wymaganych dla niego danych dodatkowych. Podgląd ten jest przybliżeniem wyglądu zlecanej Pracy ale jego jakość i dokładność jest uzależniona od możliwości technicznych i sposobu prezentacji. W szczególności, wielkość wydrukowanej Pracy, kolory, ułożenie, rozmiary i proporcje poszczególnych elementów mogą się różnić od tych zaprezentowanych na podglądzie.

Zamówienie wykonywane jest na urządzeniu XEROX Docucolor 8000 oraz papierze XEROX lub innym o porównywalnych właściwościach.

Reklamacja, gwarancja jakości

Reklamację można składać pisemnie (na adres Studiouh.com Sp. z o.o. ul. Puławska 233 lok B5 02-715 Warszawa z dopiskiem Alboom – reklamacja) lub za pomocą poczty elektronicznej (na adres info@alboom.pl) w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki.

Przy rozpatrywaniu reklamacji obowiązują następujące zasady:

 • Jeśli błąd wystąpił z winy Drukarnii lub Serwisu, wadliwa Praca zostanie wydrukowana ponownie bezpłatnie. Użytkownik może zostać poproszony o zwrot wadliwych Prac. Użytkownik ma prawo odmówić zwrotu nieprawidłowo reklamowanych prac. W takim przypadku może je odkupić za połowę ceny.
 • Jeśli błąd wystąpił z winy Użytkownika (pomyłka w tekście, niewłaściwe zdjęcia, itp.), Użytkownik może zamówić drugą, poprawioną pracę za połowę pierwotnej ceny.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu. W takim przypadku Klient powinien dostarczyć drogą mailową zdjęcie uszkodzonego produktu, poświadczenie z poczty lub od kuriera o uszkodzeniu przesyłki w szczególnych przypadkach możemy poprosić o odesłanie towaru zwykłą przesyłką pocztową pod adres Drukarni.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni.

W przypadku prac wykorzystujących Pliki przesłane przez Użytkownika, jako załączniki do zlecenie, jakość druku jest ściśle związana z parametrami (rozdzielczość, kompresja) przesłanego Pliku. Drukarnia nie odpowiada za słabszą jakość druku, jeżeli wynika ona z tych parametrów.

Prawo odstąpienia do umowy.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy, dla świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Szczególne obowiązki i uprawnienia.

Użytkownik NIE będzie wysyłał do realizacji materiałów zawierających:

 • Jakąkolwiek formę przemocy, profanacji, pornografii;
 • Treści sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem materiałów mogących naruszyć prywatne lub publiczne prawa oraz prawa autorskie bez zgody autorów i osób (lub ich rodziców lub legalnych opiekunów), których osoba znajduje się w zamawianych materiałach;
 • Materiałów wysyłanych anonimowo i z błędnymi danymi.

Drukarnia posiada pełną swobodę podejmowania decyzji co do odrzucenia i przyjęcia zlecenia do realizacji. Decyzja Drukarni w przedmiocie odmowy przyjęcia zlecenia jest ostateczna i niepodważalna. Podejmując decyzję o odmowie przyjęcia zlecenia do realizacji, Drukarnia rozważy w szczególności, czy zlecenie nie zawiera treści obelżywych, zniesławiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich, czy zlecenie nie narusza praw autorskich i im pokrewnych oraz czy zlecenie nie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za treść zlecenia.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży) https://www.alboom.pl/o-nas/regulamin/. Ze względów bezpieczeństwa dane archiwalnych zamówień (już zrelizowanych, rozliczonych i dostarczonych do klienta) nie są dostępne przez Internet.

Dodatkowe wymagania

Użytkownikiem może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

INFORMACJE

Gwarancja jakości
Regulamin
Polityka prywatności

Zawsze i chętnie udzielimy Ci pomocy. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie krępuj się wysłać maila lub zadzwonić.

info@alboom.pl

telefon: 501 270 409

ALBOOM.PL

Copyright ©2009-2022 Alboom Sp. z o.o..